چسبهای صنعتی                                                                                                                                          
    
    
مزایا:
  1. چسبندگی بسیار بالا
  2. امکان اتصال قطعات غیرهمجنس
  3. بهداشتی و واترپروف
  4. تحمل نیروهای کششی تا بیش از 1000Kg/cm2
  5. جایگزینی مناسب برای اتصالهای سنتی مانند جوشکاری و پرچ کاری 
  6. اتصال قطعات با ضخامت کم که امکان جوشکاری در آن وجود ندارد
  7. قابل انعطاف در لایه های نازک
  8. عاری از حلال
     چسبهای صنعتی شرکت مواد مهندسی مکرر:
 کد کالا  کاربرد  اطلاعات فنی
AD-301

-    جهت اتصال كليه قطعات چوبي، سنگي، فلزي و بتوني به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعات پلاستيكي و پليمرهاي مختلف به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه تحت تاثير نيروهاي مكانيكي مانند كشش، فشار، ضربه و ارتعاش قرار دارند.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه در محيط هاي شيميايي،روغن ها، حلال ها و نمك ها بكار مي‌روند.

-   براي اتصال و ترميم كليه قطعات فلزي مانند بدنه قالب ها،چرخ دنده‌ها، شفت ها، بوش ها و

 دریافت فایل
AD-303

-   جهت اتصال كليه قطعات چوبي، سنگي، فلزي و بتوني به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعات پلاستيكي و پليمرهاي مختلف به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه تحت تاثيرشرايط مكانيكي،شيميايي‌وحرارتي قراردارند.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه در محيط هاي شيميايي، روغن ها، حلال ها و نمك ها به كار مي‌روند.

-   براي اتصال و ترميم كليه قطعات فلزي مانند بدنه قالب ها، چرخ دنده‌ها، شفت ها، بوش ها و

-   براي اتصال كليه قطعاتي كه در محيط هاي باز و تحت تاثير عوامل جوي و محيطي و اشعه خورشيد قرار دارند.

 دریافت فایل
 AD-307

-    جهت اتصال كليه قطعات چوبي، سنگي، فلزي و بتوني به يكديگر.

-    جهت اتصال كليه قطعات پلاستيكي و پليمرهاي مختلف به يكديگر.

-    جهت اتصال كليه قطعاتي كه تحت تاثير شرايط مكانيكي، شيميايي و حرارتي قرار دارند.

-    جهت اتصال كليه قطعاتي كه در محيطهاي شيميايي، روغن ها،حلال ها و نمك ها  بكار مي‌روند.

-    براي اتصال و ترميم كليه قطعات فلزي مانند بدنه قالب ها،چرخ دنده‌ها،شفت ها، بوش ها و

-  براي اتصال كليه قطعاتي كه در محيط هاي باز و تحت تاثير عوامل جوي و محيطي  و اشعه خورشيد قرار دارند

 دریافت فایل
AD-309

- به عنوان چسب بدون حلال به منظور اتصال قطعات مختلف

- به عنوان‌چسب مناسب جهت واترپروف كردن درز مخازن، حوضچه‌ها، كانال ها و

به عنوان چسب آب بندي مناسب جهت درزبندي كه در مجاورت آب و يون كلر موجود در هوا مي‌باشند
 دریافت فایل
AD-310

-   چسباندن كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميايي مانند اسيدها، قلياها، الكل‌ها، نمك ها و هستند.

-   چسباندن كليه سطوحي كه در مجاورت آب هاي سنگين، شور و يون كلر هستند.

-   چسباندن درز مخازن شيميايي بتوني و فلزي .

-   چسباندن كليه سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي، روغن ها، بنزين، گازوئيل و قراردارند.

-   براي ساخت چسب ضداسيد و قليا جهت نصب كاشي هاي ضداسيد و قليا به همراه افزودني هاي معدني.

 دریافت فایل
AD-311

-   بعنوان چسب دوجزئي براي چسبندگي سطوح فلزي ، شيشه اي و

-   به منظور اتصال قطعات مختلف كه در معرض تنش هاي مكانيكي قرار دارند.

-   جايگزين مناسب براي عمليات جوشكاري و پرچ كاري.

-   براي آب بندي نمودن اتصالات و جلوگيري از نشتي در سيستم هاي خطوط لوله و شيرآلات.

 دریافت فایل
AD-312 -   جهت اتصال كليه قطعات چوبي، سنگي، فلزي و بتوني به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعات پلاستيكي و پليمرهاي مختلف به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه تحت تاثير نيروهاي مكانيكي مانند كشش، فشار، ضربه و ارتعاش قرار دارند.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه در محيط هاي شيميايي،روغن ها، حلال ها و نمك ها بكار مي‌روند.

-   براي اتصال و ترميم كليه قطعات فلزي مانند بدنه قالب ها،چرخ دنده‌ها، شفت ها، بوش ها و

 دریافت فایل
AD-314

-   جهت اتصال كليه قطعات چوبي،سنگي ،فلزي    و  بتوني به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعات پلاستيكي و پليميرهاي مختلف به يكديگر.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه تحت تاثير نيروهاي مكانيكي مانند  كشش،فشار،ضربه و ارتعاش قراردارند.

-   جهت اتصال كليه قطعاتي كه در محيط هاي شيميايي،روغن ها،حلال ها و  نمك ها بكار مي روند.

-   براي اتصال و ترميم كليه قطعات فلزي مانند بدنه قالب ها،چرخ دنده ها،شفت ها،بوش ها و...

دریافت فایل