کفپوشهای صنعتی                                                                                                                                       
    
    
مزایا: 

     کفپوشهای صنعتی شرکت مواد مهندسی مکرر:
 کد کالا  کاربرد  اطلاعات فنی
FL-101

-  روكش سطوح صنعتي كه در معرض نيروهاي مكانيكي مانند فشار، ضربه و سايش قرار دارند.

-  روكش سطوح صنعتي كه عدم وجود گرد و غبار در سطح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

-  روكش سطوح صنعتي كه در معرض خوردگي و آسيب ناشي از اسيدها، قلياها، الكل ها، روغن ها، نمك ها، حلال ها، مشتقات نفتي مي‌باشند.

  - روكش سطوح بهداشتي كه عدم وجود درز و خلل و فرج و امكان گندزدائي وضدعفوني كردن صددرصد سطوح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

-  روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت جريانهاي الكتريكي قرارداشته و عايق بودن سطح حائز اهميت مي‌باشند.

 دریافت فایل
FL-103

-  روكش كليه سطوحي كه هدايت الكتريسيته ساكن و جريان هاي الكتريكي از سطح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.
-  شامل:روكش كف اطاق هاي عمل وريكاوري بيمارستان ها،اتاق هاي كامپيوتر، اتاق هاي تميز
(Clean Room)، كارخانجات صنايع نظامي ، كارخانجاتي كه با مواد قابل احتراق سر و كار دارند، آزمايشگاه هاي الكترونيك و اندازه‌گيري دقيق و

 دریافت فایل
 FL-104

-    بعنوان پرايمر بدون حلال در لايه اول كفپوش هاي صنعتي

-    بعنوان رزين  جهت ساخت گروت هاي اپوكسي در لايه‌هاي مياني كفپوش

-    جهت اجراي لايه‌هاي تقويتي به همراه الياف شيشه در لايه‌هاي مياني كفپوش

-    جهت ساخت بتونه‌هاي اپوكسي،ترميم كف سطوح صنعتي قبل از روكش نهايي

-    بعنوان لايه گردگير در سطوح صنعتي و بهداشتي

 دریافت فایل
FL-105

-    بعنوان پرايمر بدون حلال در لايه اول كفپوش هاي صنعتي.

-    بعنوان رزين مناسب جهت ساخت گروت هاي اپوكسي در لايه‌هاي مياني كفپوش.

-    جهت اجراي لايه‌هاي تقويتي به همراه الياف شيشه در لايه‌هاي مياني كفپوش.

-    جهت ساخت بتونه اپوكسي جهت ترميم كف سطوح صنعتي قبل از روكش نهايي.

-   بعنوان لايه گردگير در سطوح صنعتي و بهداشتي

 دریافت فایل
FL-108

-  بعنوان پرايمر اپوكسي جهت اجراي لايه اوليه كليه سطوح بتوني، فلزي، سنگي، چوبي و …

-  بعنوان لايه گردگير در كليه سطوح بتوني، چوبي، فلزي، سنگي و …

-  بعنوان لايه اول در اجراي روكش ها و پوشش هاي اپوكسي محافظتي

 دریافت فایل
FL-109

-  بعنوان پرايمر اپوكسي آنتي‌استاتيك جهت اجراي لايه مياني در روكش هاي آنتي‌استاتيك.

-  جهت اتصال نوارها و شبكه مسي در روكش هاي آنتي‌استاتيك.

-  بعنوان پرايمر اپوكسي آنتي‌استاتيك در پوشش هاي آنتي‌استاتيك. 

 دریافت فایل
FL-113 - روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت اسيدها و قلياهاي متوسط قرار دارند.

- روكش سطوحي كه در مجاورت  الكلها ، حلالها و نمكها قرار دارند .

- روكش سطوحي كه در مجاورت  مشتقات نفتي قرار دارند .

 -روكش سطوحي كه در آن مقاومتهاي مكانيكي و شيميائي بهمراه استانداردهاي  بهداشتي توأماً مورد نياز مي باشد .

 دریافت فایل
FL-114

بهترين انتخاب براي كفپوش كليه سطوح صنعتي شامل : كارخانجات صنعتي صنايع خودروئي و قطعه سازي ، صنايع شيميائي ، صنايع غذائي ، كارخانجات شيرو لبنيات ، كارخانجات بسته بندي كالا ، صنايع داروسازي ، انبارهاي صنعتي ، صنايع هواپيمائي و نظامي ، انبارهاي نگهداري مواد غذائي ، مرغداريها ، گاوداريها و

دریافت فایل
FL-117 -   روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت اسيدها و قلياهاي قوي قرار دارند

-   روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت مواد شيميايي با درجه حرارت بالا قرار دارند

-  روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت عوامل آلاينده هسته‌اي و غيرهسته‌اي قرار دارند
دریافت فایل
FL-118

- عايق هاي الكتريكي در مصارف برق  

- روكش سطوح صنعتي كه در معرض نيروهاي مكانيكي مانند فشار، ضربه و سايش قرار دارند.

- روكش سطوح صنعتي كه عدم وجود گرد و غبار در سطح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

- روكش سطوح صنعتي كه در معرض خوردگي و آسيب ناشي از اسيدها، قلياها، الكل ها، روغن ها، نمك ها، حلال ها، مشتقات نفتي مي‌باشند.

 - روكش سطوح بهداشتي كه عدم وجود درز و خلل و فرج و امكان گندزدائي وضدعفوني كردن صددرصد سطوح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

- روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت جريانهاي الكتريكي قرارداشته و عايق بودن سطح حائز اهميت مي‌باشند.
دریافت فایل
FL-119 -  بعنوان پرايمر جهت اجراي لايه اول در اجراي پوششهاي پليمري بر روي بتون
-  جهت اتصال بتون نو به كهنه 
-  جهت آببندنمودن سازه‌هاي بتوني
دریافت فایل