پوششهای محافظتی                                                                                                                                     
    
    
مزایا: 

     پوششهای محافظتی شرکت مواد مهندسی مکرر:
 کد کالا  کاربرد  اطلاعات فنی
CO-201

-   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميايي مانند اسيدها، قلياها، الكل ها و نمك ها قرار دارند.

-   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي مانند روغن ها، حلال ها، بنزين، گازوئيل و … قراردارند.

-   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميايي در درجه حرارت بالامي‌باشند.

-   بعنوان ملات ضداسيد براي نصب كاشي هاي ضداسيد و درز بندي آن در صنايع مختلف.

 دریافت فایل
CO-203

 پوشش كليه سطوحي كه هدايت الكتريسيته ساكن و جريان هاي الكتريكي از سطح بسيار حائز اهميت مي‌باشد. شامل:روكش كف اطاق هاي عمل وريكاوري بيمارستان ها،اتاق هاي كامپيوتر، اتاق هاي تميز (Clean Room)، كارخانجات صنايع نظامي ، كارخانجاتي كه با مواد قابل احتراق سر و كار دارند، آزمايشگاه هاي الكترونيك و اندازه‌گيري دقيق و

 دریافت فایل
 CO-204

-     پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميايي مانند اسيدها، قلياها، الكل ها و نمك هاي متوسط هستند.

-     پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت آب، يون كلر و آب‌شور قرار دارند.

-     پوشش مخازن شيميايي با استفاده از الياف شيشه.

-     به منظور ساخت گروت هاي اپوكسي در جهت تسطيح سطوح مختلف صنعتي.

-     پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي، روغن ها، بنزين و قراردارند.

-     بعنوان ملات ضداسيد جهت نصب كاشي‌هاي ضداسيد و قليا به همراه افزودني‌هاي معدني.

 دریافت فایل
CO-206

-   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميايي مانند اسيدها، قلياها، الكل ها، نمك ها و … هستند.

-   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت آب هاي سنگين، شور و يون كلر هستند.

-   پوشش مخازن شيميايي بتوني و فلزي با استفاده از الياف شيشه.

-   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي، روغن ها، بنزين، گازوئيل و … قراردارند.

-   براي ساخت ملات هاي ضداسيد و قليا جهت نصب كاشي هاي ضداسيد و قليا به همراه افزودني هاي معدني.

 دریافت فایل
CO-210 - پوشش سطوح صنعتي كه در معرض نيروهاي مكانيكي مانند فشار، ضربه و سايش قرار دارند.

- پوشش سطوح صنعتي كه عدم وجود گرد و غبار در سطح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

-روكش سطوح صنعتي كه در معرض خوردگي و آسيب ناشي از اسيدها، قلياها، الكل ها، روغن ها، نمك ها، حلال ها، مشتقات نفتي مي‌باشند.

-روكش سطوح بهداشتي كه عدم وجود درز و خلل و فرج و امكان گندزدائي وضدعفوني كردن صددرصد سطوح بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

-روكش سطوح صنعتي كه در مجاورت جريانهاي الكتريكي قرارداشته و عايق بودن سطح حائز اهميت مي‌باشند.

 دریافت فایل
CO-211

-   ملات ضداسيد براي نصب كاشي ها و آجرهاي ضداسيد در سطوح مختلف و همچنين مخازن شيميايي.

-   بندكشي آجرها و كاشي هاي ضداسيد در كليه سطوح شيميايي بجز سطوحي كه در مجاورت مواد قليايي هستند.

-   پوشش مخازن و حوضچه‌هاي اسيد.

-   پوشش مخازن الكتروليز كه مقاومت شيميايي و حرارتي تواما" مورد نيازمي‌باشد.

-   پوشش سطوح شيميايي كه در مجاورت محيط هاي آزاد و باز‌هستند.

-   پوشش سطوح شيميايي كه داراي درجه حرارت هاي بسيار بالا مي‌باشند. (تا 800 درجه سانتيگراد).

 دریافت فایل
CO-214

-   پوشش كليه سطوح فلزي و بتوني كه در مجاورت آب و فاضلاب قرار دارند.

-   پوشش سطوح فلزي و بتوني كه در مجاورت آب دريا قرار دارند.

-   پوشش كليه تجهيزات كه در آب غوطه ور هستند.

-   پوشش خطوط لوله ، مخازن و براي جلوگيري از خوردگيهاي محيطي و يون كلر

دریافت فایل
CO-219   دریافت فایل
CO-220 -  تسطيح خلل و فرجهاي عمقي و سطوح بتوني

تسطيح چالها ، حفره‌ها و ناهمواريهاي عمقي سطوح بتوني

تعمير ستونها ، پله‌ها و كانالهاي بتوني
 دریافت فایل
CO-221 -  بعنوان ملات ضد اسيد براي نصب كاشي ها و آجرهاي ضد اسيد در سطوح مختلف و همچنين مخازن در مواقعي كه اسيدهاي قوي در سيستم وجود دارد.

-  2-   بند كشي آجرها وكاشي‌هاي ضد اسيد دركليه سطوح شيميايي، اسيدي ،قليايي

-  3-   پوشش مخازن و حوضچه هاي اسيد 

-  4-   پوشش مخازن‌ووان‌هاي الكتروليزكه مقاومت شيميايي‌وحرارتي تواماًمورد نيازمي‌باشد.

-  5-   سطوح شيميايي كه در مجاورت محيط هاي آزاد و در مجاورت نور خورشيد و عوامل جوي هستند.

-  6-   پوشش سطوح شيميايي كه داراي درجه حرارت هاي بالا مي باشند (تا 200 درجه‌سانتيگراد).

دریافت فایل 
CO-222 -  تسطيح خلل و فرجهاي عمقي و سطوح بتوني

تسطيح چالها ، حفره‌ها و ناهمواريهاي عمقي سطوح بتوني

تعمير ستونها ، پله‌ها و كانالهاي بتوني
دریافت فایل 
CO-232 -   پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميائي مانند اسيدها  و قلياها قرار دارند.

 -   به عنوان ملات ضد اسيد براي نصب كاشي ضد اسيد در واحدهاي شيميائي .

- به عنوان ملات ضد اسيد براي اجراي گروتهاي مقاوم در مقابل مواد شيميائي در سطوح مختلف
دریافت فایل 
CO-233 -  پوشش كليه سطوحي كه در مجاورت مواد شيميائي مانند اسيدها و قلياها قراردارند.

 -    به عنوان پوشش ضد اسيد براي پر نمودن درزهاي بين كاشيهاي ضد اسيد در واحدهاي شيميائي .

 -    به عنوان پوشش ضد اسيد براي اجراي كفپوشهاي مقاوم در مقابل مواد شيميائي در سطوح مختلف.

دریافت فایل 
CO-234

-    پوشش سطوحي كه در مجاورت مواد شيميائي مانند اسيدها ، قلياها ، الكلها و نمكها قراردارند.

-    پوشش سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي مانند روغن ها ، حلالها ، بنزين ، گازوئيل و قراردارند.

-    پوشش سطوحي كه درمجاورت مواد شيميائي در درجه حرارت بالا قراردارند.

-    ساخت مخازن كامپوزيتي با استفاده از الياف شيشه و كربن با روشهاي پولتروژن ، فيلامنت و ايندينگ و قالبگيري.

-   به عنوان ملات ضد اسيد براي نصب كاشي هاي ضداسيد و درز بندي آن در صنايع مختلف .

-    پوشش مخازن شيميائي بتوني و فلزي با استفاده از الياف شيشه . 

دریافت فایل 
CO-240

-  به عنوان پرايمر سطوح فلزي جهت پوشاندن آنها به وسيله تركيبات اپوكسي هاي متناسب با كاربري براي مقاومت هاي درخواستي

-  فيلم محافظ سطوح فلزي به منظور اعمال حفاظت كاتديك

-  مقاومت فوق العاده درمقابل آب،هواوسايش باحداكثر عملكرد روي سازههاي فلزي لوله هاو سطوح خارجي وداخلي مخازن ومنابع.

-  پرايمر سطوح تانك هاي نگهداري روغن و آسياب هاي كاغذ- كارخانجات برق تصفيه پساب

-  لایه اول پوشش اسكله ها و بنادر و سطوح شناور در دريا و تاسيسات وابسته 

دریافت فایل