عایقهای الکتریکی                                                                                                                                        
    
    مزایا:
 1. دارای ولتاژ شکست 20kv به ازاء هر میلیمتر ضخامت
 2. ویسکوزیته بسیار پائین جهت نفوذ در قطعات و امکان خروج حباب هوا
 3. بی نیاز از کوره و گرم کردن جهت پخت Room temperature cure
 4. چسبندگی بسیار بالا
 5. مقاومت مکانیکی فوق العاده
 6. عدم جذب رطوبت و در نتیجه پارازیت
 7. با مقاومت شیمیائی بسیار بالا در مقابل انواع مواد خورنده
 8. بسیار سبک
 9. قابل قالبگیری و ریخته گری
 10. قابل ارائه بصورت نرم جهت جدا کردن از قطعات بدون آسیب دیدگی به قطعات
 11. محافظ در برابر گرد و غبار و آلودگی محیطی
 12. مناسب جهت غیرقابل دسترس کردن بردهای الکترونیکی و امنیت اطلاعات
 13. ایده آل جهت اتصالات مخابراتی
 14. مقاومت در برابر شوکهای حرارتی و الکتریکی
عایق های الکتریکی شرکت مواد مهندسی مکرر:
 کد کالا  کاربرد  اطلاعات فنی
 EI-401

- دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازنها، سيم‌پيچها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورماتورها و  موتورها (Encapsulating).

-  پوششهاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و … (Surface coatings).

-  جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به گردوخاك و رطوبت (Dip coating).

-  دفن مفصلهاي سيمهاي برق و مخابرات (cable splice encapsulation).

 Download
 EI-402

-  دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازن ها، سيم‌پيچ ها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورمرها و موتورها (Encapsulating).

-  عايق سيستم هاي الكتريكي كه داراي سيم‌پيچ هاي ظريف وحساس بوده وعدم وجود هوا و حفره در آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

-  جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به گردوخاك و رطوبت (Dip Coating).

-  جهت حفاظت از مدارها و سيستم هاي الكتريكي كه در معرض ارتعاش و نيروهاي مكانيكي قراردارند.

- پوشش عايق سطحي براي سطوح فلزي و

 دریافت فایل
 EI-403

-  دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازن ها، سيم‌پيچ ها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورمرها و موتورها (Encapsulating).

-  پوشش هاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و (Surface Coatings).

-  جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به گرد و خاك و رطوبت (Dip Coating).

-  دفن مفصل هاي سيم هاي برق و مخابرات (Cable Splice Encapsulation).

- كاربري بعنوان پوشش هاي عايقي محيطي و الكتريكي در مخابرات (رزين 2A ).
 دریافت فایل
 EI-405  -  دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازن ها، سيم‌پيچ ها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورماتورها و موتورها (Encapsulating).

-  پوشش هاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و (Surface Coatings).

-  جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به گرد و خاك و رطوبت (Dip Coating).

-  دفن مفصل هاي سيم هاي برق و مخابرات  (Calde Splice Encapsulation).

- كاربري بعنوان پوشش هاي عايق محيطي و الكتريكي در مخابرات (رزين 5A).

 دریافت فایل
 EI-406

- دفن قطعات الكتريكي و الكترونيكي كه امكان  دسترسي مجدد به قطعات ضروري مي‌باشد.

- پوشش عايق سطحي براي سطوح فلزي و كه در معرض ارتعاشات شديد هستند.

- جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي كه امكان دستيابي مجدد به مدار لازم و ضروري باشد.

- دفن مفصل هاي سيم هاي برق و مخابرات (ژل اپوكسي مخابرات). 

 دریافت فایل
 EI-407  -  دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازن ها، سيم‌پيچ ها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورمرها و موتورها (Encapsulating).

-  پوشش هاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و (Surface Coatings).

-  جهت حفاظت و پوشش مخفي مدارهاي الكترونيكي حساس به گرد و خاك و رطوبت و دسترسي اطلاعاتي (Dip Coating).

-  دفن مفصل هاي سيم هاي برق و مخابرات (Cable Splice Encapsulation).

 دریافت فایل
 EI-408

-  دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازن ها، سيم‌پيچ ها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورماتورها و موتورها.

-  پوششهاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و (Surface Coatings).

-  جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به‌گردوپخاك‌ورطوبت (Dip Coating).

-  جهت حفاظت از مدارهاي الكتريكي كه در مجاورت مواد شيميايي قرار دارند.

- جهت حفاظت‌ازمدارهاي الكتريكي‌وسيستمهاي الكتريكي كه دردماي بالاكارمي‌كنند.

 دریافت فایل
 EI-410  -  دفن قطعات الكتريكي، الكترونيكي، خازن ها، سيم‌پيچ ها، رله‌ها، ترانزيستورها، ترانسفورماتورها و موتورها.

-  پوشش هاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و (Surface Coatings).

-  جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به گرد و خاك و رطوبت (Dip Coating).

-  جهت حفاظت از مدارهاي الكتريكي كه در مجاورت مواد شيميايي قرار دارند.

- جهت حفاظت از مدارهاي الكتريكي‌وسيسمتهاي الكتريكي‌كه در دماي بالا كار مي‌كنند
 دریافت فایل
 EI-411  -   دفن قطعات الكتريكي ، الكترونيكي ، خازن ها ، سيم پيچ ها ، رله ها ، ترانزيستورها ، ترانسفورماتورها و موتورها .

-   پوشش هاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و ( Surface Coatings)

-   جهت حفاظت مدارهاي الكترونيكي حساس به گردو خاك و رطوبت (Dip Coating)

-   جهت حفاظت از مدارهاي الكتريكي كه در مجاورت مواد شيميايي قرار دارند.

-    جهت حفاظت از مدارهاي الكتريكي و سيستم هاي الكتريكي كه در دماي بالا كار مي كنند.

 دریافت فایل
 EI-411D  -جهت رزين باس داكت در سيستم هاي (1000v-6000A) L.V

-جهت عايق الكتريكي در سيستم هاي (33kv-80A)H.V

استفاده از روشهاي حباب زدايي در اين نوع كاربرد ضروري است.

-جهت دفن ترانسهاي قدرت در كاربردهاي خاص.

 دریافت فایل
 EI-413  -  ساخت انواع عايق هاي الكتريكي ولتاژ بالا در محيط هاي بسته ، همانند مقره ها ، بوشينگها ، ct  و  ptهاي اندازه گيري .

-  پوششهاي عايق سطحي براي سطوح فلزي و … (Surface coatings).

- عايق انواع الكتروموتورها .

 دریافت فایل
 EI-417  -          دفن قطعات الكتريكي ، سيم پيچها ، رله ها ، ترانسفورماتورها و موتورها.

-          توليد مقره ها و شينه هاي برق .

-          پوشش محافظ عايق مدارهاي الكتريكي كه در شرايط دمايي بالا مورد استفاده قرار مي گيرند .

-          ساخت عايقهاي كامپوزيتي .

 دریافت فایل