در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و کامپوزیت تهران از 18 الی 21 آذر ماه 1398 پذیرای شما خواهیم بود
 
نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و کامپوزیت تهران