واحد بازرگاني شيميائي
این واحد با برخورداری از نمایندگی های معتبر تولید کنندگان مواد اولیه صنایع شیمیایی در دنیا، اقدام به تأمین و عرضه مواد اولیه صنایع رنگ، رزین، چسب و سایر صنایع شیمیایی نموده و بر این اساس به پایگاه مطمئنی به منظور تأمین مواد اولیه فرآیند تولیدی صنایع شیمیایی کشور مبدّل گشته است.


انواع رزیـن :
رزین های اپوکسی رنگ ، کفپوش و پلی یورتان و رزین های سلولز بوتیرال استات (CAB)

انواع هاردنر :
هاردنر اپوکسی رنگ و کفپوش (F-205,115) ، هاردنرهای پلی یورتان(HXR, MPAX -75%) 

انواع افزودنی :
CPO ، رقیق کننده اپوکسی (معادل کاردورا E10) شتاب دهنده پلی یورتان (DBTL)  ، تگزانول
انواع ضد حباب و همتراز کننده  ( BYK A-066N , BYK A-320  , BYK A-530 )
انواع بنتون ( 34 و 38 )  ، انواع تینوین ( 292 و 1130 ) ، انواع خمیر آلومینیوم و تیتان

انواع حـلال :
استن ، اتیل گلیکول ، بوتیل گلیکول ، بوتیل استات ، اتیل استات ، ایزو پروپیل الکل (45 %و 99 %)
سیلکو هگزانون ، سلوسلو ( 100 و 150 ) 

 
 
 
جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اختصاصي واحد بازرگاني شيميائي شركت مواد مهندسي مكرر به آدرس www.mokarrar-ctd.com مراجعه فرمائيد