هاردنرها
نام مواد اولیه
کد مواد
شرکت تولید کننده
کشور تولید کننده
اطلاعات فنی
هاردنر اپوکسی 
Cray Amid 115
Cray Valley
هلند
 
هاردنر اپوکسی کف
F-205
Shell
هلند
 
هاردنر پلی یورتان 75%
Mpax-75
Nippon
ژاپن
 
هاردنر پلی یورتان 100%
Mpax-75
Nippon
ژاپن
 
هاردنر پلی یورتان کف
HA-418
Mokarrar
ایران