افزودنی ها
نام مواد اولیه
کد مواد
شرکت تولید کننده
کشور تولید کننده
اطلاعات فنی
افزیش دهنده چسبندگی به سطوح
Cpo 343_25%
Eastman
هلند
 
افزیش دهنده چسبندگی به سطوح
CPO343_50%
Eastman
هلند
 
شتابدهنده پلی یورتان
DBTL
Air Products
ژاپن
 
بهبود دهنده فیلم رنگ
Texanol
Eastman
ژاپن
 
رقیق کننده یک سر اپوکسی کف
(CarduraE10) 
HT
Mokarrar
ایران
 
ضد اشعه UV Tinuvin 292  Ciba سوئیس
ضد اشعه UV Tinuvin 1130  Ciba سوئیس
بنتون 34 Benton 34 Elementis
Specialtis
آمریکا
تیتان R-940 Elitech امارات