واحد بازيافت

 واحد بازیافت یکی از زیر مجموعه های جدید مواد مهندسی مکرر می باشد که فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1389 آغاز کرده است. این واحد با برخورداری از مشاوره متخصصین خارجی و کارشناسان برجسته داخلی اقدام به بازیافت ضایعات شیمیایی مختلف در سطح وسیعی نموده است.

با توجه به اهمیت ذخایر نفت و گاز کشور و رشد صعودی قیمت انرژی در بازار جهانی  این مجموعه در نظر دارد تا با جمع آوری و احیاء ضایعات نفت و گاز در داخل کشور از هدر رفت آن جلوگیری کرده و طی پروسه های تخصصی بازیافت زیر نظر متخصصین با تجربه در سایتهای پیشرفته گروه صنعتی مکرر که در قزوین (کارخانه اصلی گروه مواد مهندسی مکرر) و در جنوب (سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی)مستقراست ،تبدیل به مواد قابل استفاده صادراتی و حتی مصرفی در داخل کشور برساند.